message here mob

Message here

Ozonbehandling

Bli kvitt vond lukt?

Veldig Rent AS har anskaffet ozongenerator! Den aller beste, og enkleste måten å bli kvitt vond lukt i bolig. Ozonbehandling er svært godt egnet til luktfjerning i alle slags rom og interiør. Ozon gir ingen flekker eller fuktskader på porøse overflater og tekstiler. Ozon er effektivt på fjerning av røyklukt, malingslukt, lus, midd, hundelukt, kjellerlukt, avfallslukt, kloakklukt, mugglukt, og mye mer.

Ønsker du å booke denne tjenesten? Ta kontakt med oss på telefon, eller epost for å få et tilbud!

Hvordan fungerer ozonbehandling?

Ozonmaskinen produserer ozongass som spres i lokalet ved hjelp av en generatorvifte. Ozonet bryter raskt ned bakterier og illeluktende mikroorganismer til luktfrie forbindelser. Ozongass rekker til vansklige plasser og penetrerer øveste lag mellom 1 og 5 mm, da i enkel måte fjerner permanent alle ubehagelige lukter og akkumulerte smusspartikler.

Er ozon farlig?

Ja, for mennesker og dyr. Derfor skal det ikke være noen mennesker i boligene under, eller rett etter ozonbehandlingen. Etter bolig er ferdig behandlet skal man vente 1 time før man går inn i bolig, etter dette er ikke lenger farlig å oppholde seg i bolig. Men viktig å åpne vindu slik at bolig luftes godt.

Er det vanskelig å bruke?

Absolutt ikke! Maskinen er ferdig montert og det er ikke nødvendig å ha noe ekstra utstyr. Alt man trenger å gjøre er å putte inn stikkontakten, stille inn tiden basert på størrelsen på rommet, og deretter forlate rommet og komme tilbake 1 time etter maskinen er ferdig. Altså: stiller du maskinen på 1 time, kommer du tilbake etter 2 timer. Deretter er det bare å åpne vinduer og lufter en god halvtime, så er rommet ferdigbehandlet. Vedlagt ligger det en bruksanvisning, viktig at denne leses nøye og at instrukser følges. 

Kan ozon desinfisere?

Ja, ozon har desinfiserende egenskaper og dreper 99% av bakterier og virus. Ozon er 50 ganger bedre og 3000 raskere enn klor. 

Hva må gjøres FØR ozonbehandlig av bolig?

Bolig rengjøres og alle ventiler og hull teipes igjen. Skap, skuffer og lignende kan stå åpen. Brannalarmer må skrus av, da disse vil kunne utløses under ozonbehandlingen. Også fint å gi beskjed til naboer at dette skal utføres, og låse alle dører slik at ingen har tilgang til å komme seg inn i bolig. 

Kan man sove i et rom som har vært ozonbehandlet?

Ja, men man må vente i minimum 3 timer etter behandling, og lufte godt. 

Holder det med en behandling?

I mange tilfeller holder det med en behandling. Men hvis det er mye lukt i bolig vil det i noen tilfeller være behov for flere behandlinger. 

Stue

Telefon

(+47) 24 07 60 80

E-post

kundeservice@veldigrent.no

This website uses cookies

We use cookies to improve the user experience on our website and to personalize advertisements. By continuing to use this website, you consent to our use of cookies. Reject all